مطالب مرتبط:

کنفرانس مسکو در مورد افغانستان از چه اهمیتی برخوردار است؟

یک مقام امریکایی گفته است، در کنفرانس صلح افغانستان در مسکو شرکت نمی‌کنند، زیرا از پیش با امریکا در مورد برگزار...

مطالب اخیر