مطالب مرتبط:

فرهاد: رئیس جمهور غنی مزارشریف را به قصد کابل ترک کرد

رئیس جمهور محمد اشرف غنی بعد از دید و بازدید با مقامات دولتی، اعضای شورای ولایتی و متنفذین قومی دوباره شام امرو...

مطالب اخیر