مطالب مرتبط:

موی تای کاران افغان دست پر از تایلند به کشور بر می‌گردند

ورزشکاران موی تای افغانستان در مسابقات جهانی موی تای برنده دو کمر بند طلا و شش مدال نقره و برنز شدند. شهزاد محم...

مطالب اخیر