مطالب مرتبط:

افغانستان عضو بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیا شد

افغانستان عضویت (AIIB) یا بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیا را بدست آورد. افغانستان عضویت این بانک را در جریان ...

مطالب اخیر