مطالب مرتبط:

ریاست امنیت ملی: یک گروه شش نفری طالبان مسلح بازداشت شد

نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک گروه شش نفری طالبان را به سر گروپی قوماندان صفی الله بازدا...

مطالب اخیر