مطالب مرتبط:

افغان کُشی با هدف سرگرمی!

خون افغانها حتی در خاک و خانه خود آنها هم ارزش و بهای خون یک انسان را ندارد؛ به خصوص با نگاه تحقیر آمیزی که سرا...

مطالب اخیر