مطالب مرتبط:

حمایتِ روسیه ازطالبان؛ درهاله ای از ابهام!

قومندان نیروهای ناتو در اروپا مدعی شد که روابط روسیه با طالبان افزایش یافته است! جنرال کورتس سکاپاروتی با تاکید...

مطالب اخیر