مطالب مرتبط:

حمایتِ بانک جهانی از توسعۀ شهری افغانستان!

بانک جهانی جهت کمک 200 ملیون دالری به توسعۀ شهری افغانستان اعلام آماده گی کرد. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسا...

مطالب اخیر