مطالب مرتبط:

رئیس جمهوری افغانستان برای دومین بار بعد از انتخابات به بلخ رفت

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ برای دومین بار به ولایت...

مطالب اخیر