مطالب مرتبط:

دانشگاه آمریکایی افغانستان هفت ماه بعد از حمله شورشیان دوباره باز شد

مسئولان دانشگاه آمریکایی افغانستان اعلام کردند که این دانشگاه فعالیتش را بعد از حمله خونین هفت ماه پیش به این د...

مطالب اخیر