مطالب مرتبط:

حمایت و پشتیبانی مردم نیمروز از اعمار بند کمال خان

مردم نیمروز طی یک گردهمایی حمایت و پیشتیبانی خود را از اعمار بند کمال خان اعلام نمودند.

مطالب اخیر