مطالب مرتبط:

کمیسیون های انتخاباتی استقلالیت ندارند

مسوولان در نهادهای ناظر بر روند انتخابات می گویند که کمیسیون های انتخاباتی، هیچ گونه استقلالیت مالی و تصمیم گیر...

مطالب اخیر