مطالب مرتبط:

دشمنان نمی توانند با بستن راه های ترانزیتی، افغانستان را محاصره کنند

محمد اشرف غنی رییس جمهور، بدون این‎که نامی ازپاکستان ببرد آن کشور را دشمن افغانستان خوانده و تاکید کرد که دشمنا...

مطالب اخیر