مطالب مرتبط:

هند: برای تعمیر هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی افغانستان آماده هستیم

دولت هند اعلام کرد که آماده است تا هلیکوپترها و هواپیماهای نظامی افغانستان را ترمیم و تعمیر کند.

مطالب اخیر