مطالب مرتبط:

رییس جمهور هشدار داده که پارلمان را لغو خواهد کرد

رییس جمهور غنی از تصمیم استیضاح وزرای امنیتی توسط مجلس نمایندگان به شدت ابراز ناراحتی کرده و هشدار داده است که ...

مطالب اخیر