مطالب مرتبط:

نمایندگان خواستار بررسی قتل افغان ها توسط نظامیان امریکایی شدند

مجلس نمایندگان به انتشار خبری مبنی بر قتل افغان ها توسط نظامیان امریکایی که به هدف سرگرمی انجام ...

مطالب اخیر