مطالب مرتبط:

سنگین، پایگاه طالبان در هلمند می شود

اگر حکومت تعلل کند، سنگین به پایگاه طالبان در هلمند تبدیل می شود. به نقل از خورشید، محمد هاشم الکوزی، رییس کمیس...

مطالب اخیر