مطالب مرتبط:

عطا محمد نور معاون اول ریاست جمهوری!

معاملات اخیر بیانگر به ثمر رسیدن درخت اشرف غنی رییس شرکت سهامی افغانستان می باشد. او پلانی را که به راهنمایی جل...

مطالب اخیر