مطالب مرتبط:

فروش سلاح و مهمات، مواد سوختی و غذایی نیروهای امنیتی به طالبان

شواهدی وجود دارد که فرماندهان نیروهای امنیتی افغانستان، سلاح، سوخت، موادغذایی و مهمات این نیروها را به گروه طال...

مطالب اخیر