مطالب مرتبط:

حکومت عملیات بازپس گیری وردوج را متوقف کرده است

طالبان در دو ولسوالی بدخشان قانون خود را حاکم ساختند. به نقل از آریانا، فرمانده ارتش در خط نبرد بدخشان می گوید ...

مطالب اخیر