مطالب مرتبط:

رخنه طالبان در نیروهای خیزش مردمی

گروه طالبان برای دریافت اطلاعات استخباراتی در میان نیروهای امنیتی رخنه کرده است. به نقل از آریانا، فرمانده نیرو...

مطالب اخیر