مطالب مرتبط:

اشرف غنی در رأس یک هیئت بلند رتبۀ دولتی وارد ولایت بلخ شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت دولتی صبح امروز وارد ولایت بلخ شد. دواخان مینه پال معاون سخنگ...

مطالب اخیر