مطالب مرتبط:

فوتبال افغانستان سنگاپور را شکست داد

اوتو فیستر اولین حضورش را در تیم ملی فوتبال افغانستان با پیروزی آغاز کرد. به نقل از یک، تیم ملی فوتبال کشور در ...

مطالب اخیر