مطالب مرتبط:

تیم ملی کرکت، ایرلند را به زانو در آورد

ملی پوشان کرکت کشور، سرانجام ایرلند را در بازی های پنجاه اوره به زانو در آورد. در این رقابت، نخست بازی را ایرلن...

مطالب اخیر