مطالب مرتبط:

اصرار پاکستان بر اشتراک طالبان در نشست مسکو

پاکستان میزبان نشستی با سران و رهبران طالبان با هدف گفتگوهای صلح بوده است. به نقل از یک، برخی از مقام های ارشد ...

مطالب اخیر