مطالب مرتبط:

مینه پال: در وزارت دفاع اصلاحات عمیق تطبیق شده‌است

حکومت افغانستان در پیوند به گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار می‌گوید که برای ...

مطالب اخیر