مطالب مرتبط:

استقبال والی بلخ از رئیس جمهور غنی

رئیس جمهور غنی در جریان این سفر ضمن افتتاح ساختمان جدید مقام ولایت بلخ، مسجد بزرگ روضه شریف را که کار اعمار آن ...

مطالب اخیر