مطالب مرتبط:

سال آموزشی 96 در افغانستان آغاز شد

سال آموزشی 96 با حضور سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مسئولان وزارت معارف و سایر مقامات بلند پایه دولتی امروز ...

مطالب اخیر