مطالب مرتبط:

ناتو باردیگر روسیه را به حمایت از طالبان متهم کرد

ژنرال کورتیس اسکارپاروتی، فرمانده امریکایی نیروهای ناتو در اروپا، روسیه را به حمایت از طالبان متهم کرده است.

مطالب اخیر