مطالب مرتبط:

نرخ مبادله افغانی در برابر اسعار شنبه ۵ حمل ۱۳۹۶

نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.

مطالب اخیر