مطالب مرتبط:

رییس جمهور غنی وارد شهر مزار شریف شد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان که در راس یک هیئت ارشد دولتی به بلخ رفته وارد شهر مزار شریف گردید.

مطالب اخیر