مطالب مرتبط:

سرقت ده ها ملیون دالر توسط نظامیان ارشد امریکایی در افغانستان

سیگار یا ادارۀ بازرس ویژۀ ایالت متحدۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان از سرقت ده‌ها ملیون دالر توسط نظامیان ارتش امریکا در افغانستان خبر می‌دهد.

مطالب اخیر