مطالب مرتبط:

په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو ډېر شوي دي

د مرکزي اسیا د هېوادونو امنیتي سازمان وايي، په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه ډير شوي دي.

مطالب اخیر