مطالب مرتبط:

آمریکا در افغانستان شکست خورده است؟

دلیل افزایش سربازان در افغانستان بسیار ساده است، آمریکا در این کشور شکست خورده است. یک پایگاه خبری آمریکایی در ...

مطالب اخیر