مطالب مرتبط:

اشرف غنی: کسانیکه در برابر نظام سلاح میبردارند باید سرکوب شوند

رئیس جمهور غنی می گوید هر کسی که مقابل قانون اساسی و نظام افغانستان سلاح میبردارد، باید سرکوب شود. وی این را ام...

مطالب اخیر