مطالب مرتبط:

سازمان ملل به همکاری هایش با افغانستان ادامه می‌دهد

منشی عمومی سازمان ملل متحد اطمینان داده است که این سازمان به همکاری گسترده در بخش تحکیم ثبات و تحقق اولویت‌های ...

مطالب اخیر