مطالب مرتبط:

بانک سرمایه گذاری زیربنایی ۱۳ درخواست عضویت را تائید کرده‌است

بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا سیزده درخواست دهنده جدید به شمول افغانستان را برای پیوستن به این بانک تأیید کرد...

مطالب اخیر