مطالب مرتبط:

امریکا؛ دشمنی دوست نماست!

آریانانیوز: به گفته روزنامه نگار و نویسنده سرشناس عرب، عربستان با داشتن چنین دوستانی به دشمن نیازی ندارد! عبداا...

مطالب اخیر