مطالب مرتبط:

حمله اخیر لندن چه تأثیری بالای مسلمانان در بریتانیا خواهد گذاشت؟

هویت مهاجم حمله اخیر شهر لندن اعلام شد. خالد مسعود مهاجم مظنون حمله در نزدیک پارلمان بریتانیا که به روز چهار شن...

مطالب اخیر