مطالب مرتبط:

کامه وال: حملات مخالفین در ولسوالی خواجه بهاوالدین عقب زده شد

مطالب اخیر