مطالب مرتبط:

شینواری: اطفال عودت کننده‌ها بدون قید و شرط شامل مکتب می‌شوند

وزارت معارف افغانستان می‌گوید، اطفال مهاجرین عودت کننده به کشور بدون کدام قید و شرط شامل مکتب می‌شوند. ابراهیم ...

مطالب اخیر