مطالب مرتبط:

پاکستان صادقانه در کنار آمریکا و انگلیس ماند

انگلیسی ها اینقدر ساده نیستند که ندانند پاکستانی ها چه می کنند. کل جریان را نظارت دارند و می بینند. ()، عبدالود...

مطالب اخیر