مطالب مرتبط:

مددی: حملات پاکستان، خود زنی است

حکومت به جامعه جهانی شکایت کند، روابط میان افغانستان و پاکستان هیچگاه آنقدر حسنه نبوده که به خاطر بدتر شدنش نگر...

مطالب اخیر