مطالب مرتبط:

پاکستان در صدد تغییر جایگاه منزوی شده خود

به دنبال حادثه ایالت سند، پاکستان لیستی از افراد را به افغانستان داده و خواسته است که افغانستان آنها را دستگیر ...

مطالب اخیر