مطالب مرتبط:

سرمایه‌گزاری 200 میلیون دلاری بانک جهانی برای توسعه شهری افغانستان

روسای منطقه‌ای بانک جهانی در مورد امضای قرارداد ۲۰ میلیون دلاری پروژه حمایت از توسعه شهرها با وزیر مسکن و شهرسا...

مطالب اخیر