مطالب مرتبط:

نظامیان آمریکایی، افغان ها را برای سرگرمی به قتل می رساندند

برخی از سربازان اعضای بدن قربانیان را به عنوان سوغاتی با خود ‌برده و با اجساد کشته‌شدگان عکس یادگاری می‌گرفتند.

مطالب اخیر