مطالب مرتبط:

عارف شاه‌جهان به‌حیث والی فراه مقرر شد

داكتر عارف شاه جهان؛ معین تامیناتی ریاست عمومی امنیت ملی به حیث والی فراه مقرر شد.

مطالب اخیر