مطالب مرتبط:

افزایش نگرانی های مردمی از سرقت ها در غزنی

شهروندان غزنی از افزایش سرقت ها و عدم دستگیری سارقان در این شهر شکایت دارند.

مطالب اخیر