مطالب مرتبط:

آمریکا قادر به حل بحران افغانستان نیست

اتمام جنگ، ادامه وضعیت فعلی یا افزایش دوباره تعداد نیروها، گزینه‌های آمریکا در افغانستان است که جوابگوی بحران ا...

مطالب اخیر