مطالب مرتبط:

گفتگوی صلاح الدین ربانی با دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان

دبیر کل سازمان ملل متحد بر همکارى های این سازمان در راستای تحکیم ثبات و تحقق اولویت های دولت افغانستان در ساحات...

مطالب اخیر